اعلام حضور

بدین وسیله حضور خود را در سنگر قدیمی اعلام می‌نماییم.

حیف بود آخرین نوشته (ی یکی از دوستان) از صدر نوشته‌جات پایین‌تر بره. لذا دعوت می‌کنم دوباره « و من یتوکل» را بخوانید

بدخوب (بدون امتیاز)

نظر شما: